Updated 15 agustus 2010

Kadang Kala berusaha keras itu boleh, Tapi jangan sampai lupa istirahat saja :D
Bakuman Chapter 44, 89
B Gata H Kei chapter 15